Είστε εδώ

Διαταραχές της όσφρησης και ποιότητα ζωής

Γκελη Αικατερινη
Ιατρός, Ακτινολόγος, Άσσος, Κορινθίας

Οι διαταραχές της όσφρησης είναι συνηθισμένες και διαδεδομένες στο ένα πέμπτο του πληθυσμού, σε ποικίλο βαθμό, δηλαδή οι διαταραχές τις όσφρησης μπορεί να είναι από ηπίου έως σοβαρού βαθμού.

Οι κυριότερες αιτίες απώλειας της όσφρησης είναι οι μεταιικές λοιμώξεις της ανώτερης αεροφόρας οδού (ρινίτιδες ρινοκολπίτιδες) και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η απώλεια της όσφρησης επηρεάζει σημαντικά τη ζωή πασχόντων κυρίως διότι χάνουν την απόλαυση της τροφής και του καπνίσματος και επηρεάζεται σημαντικά και η ερωτική τους ζωή. Άλλοι αναπτύσσουν αισθήματα ανασφαλείας στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.


Συνήθως οι περισσότεροι πάσχοντες προσαρμόζονται στη ζωή με περιορισμένη ή χωρίς όσφρηση. Οι υπόλοιποι αδυνατούν να προσαρμοστούν και σταδιακά περιπίπτουν σε κατάθλιψη.


Βιβλιογραφία
Crov I. Nordin S, Hummel Τ. Olfactory Disorders and Quality of Life—An Updated Review. Chem Senses 2014 Jan 15. 1 2 ο 3 4 . 2
Croy I , Symmank A , Schellong J , Hummel C , Gerber J , Joraschky Ρ , Hummel T3. Olfaction as a marker for depression in humans. J Affect Disord. 2014 Jan 4. pii:
SOI 65-0327(13)00866-5. doi: 10.1016/j.jad.2013.12.026. [Epub ahead of print]