Είστε εδώ

Κρασί και Όσφρηση

 • 2.3
  2014

  Η Αίσθηση της όσφρησης

  Το σύστημα της όσφρησης παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες στους ανθρώπους. Η οσφρητική ικανότητα επηρεάζει την πεπτική συμπεριφορά (αποφασίζει να φάει ή να πιεί κανείς, αφού πρώτα χρησιμοποιήσει την όσφρηση του), προειδοποιεί για περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιτρέπει την ασφαλή κοινωνική επικοινωνία.

  διαβάστε περισσότερα

 • 8.2
  2014

  Τι σημαίνει ο όρος διαταραχές της όσφρησης;

  Ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει οσμές με τις οποίες δεν έχει έλθει τουλάχιστον μια φορά σε επαφή. Άλλα άτομα συνειδητοποιούν ότι όταν μυρίσουν τη μυρωδιά που προέρχεται από γνωστή τους πηγή, αντιλαμβάνονται διαφορετικά την οσμή ή παραποιημένη ή την αισθάνονται ότι προέρχεται από κάτι σάπιο.

  διαβάστε περισσότερα

 • 8.2
  2014

  Πως οσφραινόμαστε ή πως λειτουργεί η όσφρηση; ©

  Η όσφρηση και η γεύση ανήκουν στις χημειοπροκαλούμενες αισθήσεις, οι οποίες λειτουργούν μέσω ενός χημειαισθητικού συστήματος. Το οσφρητικό νεύρο, που αποτελείται από οσφρητικούς νευρώνες είναι μόνο νεύρο που ξεκινάει από τον εγκέφαλο και εξέρχεται στην εσωτερική οροφή των ρινικών θαλαμών με τη μορφή νευρικών τριχιδίων στις απολήξεις αυτών των νευρικών τριχιδίων υπάρχουν νευρικοί υποδοχείς.

  διαβάστε περισσότερα