Είστε εδώ

Οι ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες του κόκκινου κρασιού

Καραχάλιος Γεώργιος [Δρ}, Αθήνα, Καλαμάτα
Ιατρός, Παθολόγος
Γκελης Ν. Δημητριος [Δρ],
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Εμψυχωτής (Medical Life Coach)

Είναι πλέον πολύ γνωστό ότι η κατανάλωση διατροφικών πολυφαινολών προκαλεί ευεργετικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία και ιδιαίτερα στην πρόληψη ή τη βελτίωση των νόσων του καρδιοκυκλοφορικού, των φλεγμονωδών, νευροεκφυλιστικών και νεοπλασματικών νόσων  [1, 2].

Βάσει των ανωτέρω οι υπάρχουσες αποδείξεις δείχνουν ότι η κατανάλωση κόκκινου κρασιού σχετίζεται με τον περιορισμό της συμπτωματολογίας της κκαρδιοκυκλοφορικής νόσου. [1, 2].

Έχει επίσης επιδειχτεί η δράση των πολυφαινολών του κόκκινου κρασιού στα ανοσοκύτταρα από περιφερικό αίμα υγιών ανθρώπων.

Έχει βρεθεί ότι οι πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού ότι διεγείρουν την εγγενή και την προσαρμοστική απόκριση του οργανισμού.

Ιδιαίτερα έχει βρεθεί ότι η απελευθέρωση προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών  κυτταροκινών, όπως η ιντερλευκίνη (IL)-12, η γάμμα ιντερφερόνη [(IFN)-gamma] και η IL-10, υποξειδίου του αζώτου (ΝΟ) καθώς και  ανοσοσφαιρίνών  μπορεί να παίξουν σοβαρό ρόλο στην ανοσοπροστασία από διάφορες διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, διότι οδηγούν στη διατήρηση της ομοιοστασίας του ανοσοποιητικού συστήματος [2].

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εργασίες που έχουν ανακοινωθεί αναφέρουν το ΝΟ παράγεται μόνο από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων έχει βρεθεί ότι οι πολυφαινόλες του ερυθρού κρασιού διεγείρουν τα μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος να απελευθερώσουν υποξείδιο του αζώτου (NO).

Αυτή η απελευθέρωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην καρδιοκυκλοφορική νόσο, διότι είναι γνωστό ότι αυτό το μόριο δρα ως αναστολέας της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων.

Από την άλλη πλευρά το ΝΟ ασκεί προστατευτικό ρόλο κατά των λοιμωδών μικροοργανισμών.
Οι πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού ανοίγουν μερικούς μοριακούς κυτταροπλασματικούς δρόμους που είναι ικανοί να ρυθμίσουν ορισμένες ανοσοαποκρίσεις.

Ιδιαιτέρως φαίνεται ότι το p38, ένα μόριο που ανήκει στην οικογένεια  MAPK [Mitogen-activated protein kinase], συμμετέχει στην απελευθέρωση της ιντερφερόνης γάμμα [IFN-gamma] και ως εκ τούτου στην παραγωγή ΝΟ.

Όλα αυτά τα δεδομένα εδραιώνουν την άποψη ότι πολυφαινόλες τουυ κόκκινου κρασιού ασκούν επωφελή αποτελέσματα σε μερικές χρόνιες παθήσεις.

Συμπερασματικά σύμφωνα με τα δεδομένα της τρεχούσης ιατρικής βιβλιογραφίας η μέτρια καθημερινή κατανάλωση βιολογικού κόκκινου κρασιού φαίνεται ότι προστατεύει από διάφορες νόσους, ακόμη και τις νόσους που σχετίζονται με το γήραςχάρις στις ανοσοτροποποιητικές ιδιότητές του [2].

Βιβλιογραφία
1. Magrone T1, Candore G, Caruso C, Jirillo E, Covelli V. Polyphenols from red wine modulate immune responsiveness: biological and clinical significance. Curr Pharm Des. 2008;14(26):2733-48.
2. Magrone T1, Jirillo E. Polyphenols from red wine are potent modulators of innate and adaptive immune responsiveness. Proc Nutr Soc. 2010 Aug;69(3):279-85. doi: 10.1017/S0029665110000121. Epub 2010 Jun 4.