Είστε εδώ

Γιατί το βιολογικό κόκκινο κρασί Γκέλικος Αγιωργίτικο είναι υγιεινότερο από τα συμβατικά κόκκινα κρασιά

Γκελης Ν. Δημητριος [Δρ],
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Εμψυχωτής (Medical Life Coach)
Καραπάντζος Ηλίας, .
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Δράμα
Σαμαν Ραγιντ-Αντωνιος, Αλιβερι, Ευβοιας
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος

Έχει αποδειχτεί ότι τα βιολογικά κόκκινα σταφύλια περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών σε σύγκριση με τα κόκκινα σταφύλια συμβατικής καλλιέργειας. Η ρεσβερατρόλη, μια χημική ένωση που βρίσκεται στα κόκκινα σταφύλια είναι χρήσιμη για τον έλεγχο των επιπέδων της χοληστερόλης και την πρόληψη της ο0ξείδεωσης, μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία καρκίνου [1].

Το βιολογικό κόκκινο κρασί θεωρείται σήμερα ένα ελιξίριο, μετά την ανακάλυψη ότι περιέχει κατά 32% υψηλότερες συγκεντρώσεις ρεσβερατρόλης από τα συμβατικά κόκκινα κρασιά.

Οι έρευνες που συνεχίζονται ακόμη έχουν αποδείξει ότι η ρεσβερατρόλη είναι μια ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία που υπάρχει στο κόκκινο κρασί με αντικαρκινικές, καρδιοπροστατευτικές και αντιγηραντικές ιδιότητες.

Παρά τούτο έχει βρεθεί ότι τα κρασιά επιμολύνονται και από την ωχρατοξίνη Α [ochratoxin A (OTA)], μια μυκοτοξίνη που ανευρίσκεται ευρύτατα και σε τροφές, όπως τα δημητριακά, ο καφές, τα καρύδια, το γάλα και το χοιρινό κρέας.

Η Ευρωπαική Επιστημονική Επιτροπή για τις τροφές ορίζει την ωχρατοξίνη  ως μία μυκοτοξίνη με καρκινιογονικές, νεφροτοξικές, τερατογονικές  και πιθανόν νευροτοξικές ιδιότητες. Έχουν γίνει προσπάθειες, προκειμένου  να καθοριστούν τα ασφαλή επίπεδα κατανάλωσης  ωχρατοξίνης, τα οποία ανέρχονται στα στα 0.5-10 micrograms ανά  kilogram (μέρη ανά δισεκατομμύριο, parts per billion).

Ο Micelli, Α και οι συνεργάτες (2003) εξέτασαν 15 διαφορετικά κόκκινα κρασιά εκ των οποίων ήσαν πέντε επιτραπέζια , τέσσερα ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης και έξι βιολογικά κόκκινα κρασιά. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των πολυφαινολών, της ρεσβερατρόλης, της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας και της επιμόλυνσης με ωχρατοξίνη [2].

Τα βιολογικά κρασιά και τα κρασιά ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης βρέθηκε ότι περιέχουν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις επιπέςδων των ολικών πολυφαινολών τους.  με μέσον όρο 2,148 mg/liter (parts per million, μέρη ανά εκατομμύριο). Ένα από τα βιολογικά κρασιά, μεταξύ των 15, που ερευνήθηκαν, βρέθηκε ότι διέθετε την πιο υψηλή περιεκτικότητα σε συνολικές πολυφαινόλες, ήτοι 2,540 mg/liter,  η οποία είναι κατά 30% υψηλότερη από το μέσον όρο της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες των επιτραπέζιων κρασιών.

Τόσον η ρεσβερατρόλη, όσο και η αντιοξειδωτική δραστηριότητα βρέθηκαν ότι ήσαν υψηλότερες στα βιολογικά κρασιά. .

Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της ρεσβερατρόλης στα βιολογικά κρασιά κατά μέσον όρο ήσαν 1.69 mg/liter (ppm μέρη ανά εκατομμύριο), ενώ των κρασιών ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης  και των επιτραπέχζιων κρασιών κατά μέσον όρο ήσαν  1.16 και 1.18 mg/liter, αντιστοίχως.

Τα βιολογικά κρασιά που εξετάστηκαν είχαν τη μεγίστη αντιοξειδωτική δραστηριότητα, με μέσον όρο 13.6% (ποσοστό προστασίας του Β-καρωτενίου κατά της οξείδωσης)
Τα επιτραπέςζια κρασιά είχαν κατά μέσον όρο 50% μικρότερη αντιοξειδωτική δραστηριότητα από τα βιολογικά και τα κρασιά ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης Από τους τρεις τύπους κρασιών που ερευνήθηκαν  μόνο τα βιολογικά κρασιά έδειξαν σημαντική διαφορά στην επιμόλυνση με ΟΤΑ.

Η επιμόλυνση με ΟΤΑ στα έξι από τα βιολογικά κρασιά κυμαινόταν κατά μέσοπν όρο στα 0.14 micrograms/liter (μέρη ανα δισεκατομμύριο, parts per billion), ενώ τα τέσσερα κρασιά ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης  ήταν κατά μέσον όρο 0.45 micrograms/liter  και στα πέντε επιτραπέζια κρασιά ήταν  0.38 micrograms/liter.

Στην παραπάνω έρευνα βρέθηκε ότι μεταξύ των 15 ποικιλιών κόκκινου κρασιού , τα βιολογικά κόκκινα κρασιά είχαν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικής δραστηριότητας και του ισχυρού ανξτιοξειδωτικού της ρεσβερατρόλης. Το ένα μάλιστα από τα βιολογικά κρασιά  είχε και τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις  των ολικών πολυφαινολών.

Η επιμόλυνση με τη μυκοτοξίνη  OTA ήταν τρεις φορές υψηλότερη  στα συμβατικής καλλιέργειας κρασιά ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης σε σύγκριση με τα βιολογικά κρασιά, ενώ τα επίπεδα της ΟΤΑ στα επιτραπέζια κρασιά ήσαν 2.5 φορές υψηλότερα από τα επίπεδα των βιολογικών κόκκινων κρασιών.

Η έρευνα απέδειξε ότι η βιολογική καλλιέργεια των αμπελόνων  περιορίζει τη δημιουργία της μυκοτοξίνης. Μέσω μηχανισμού που ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί. Σύμφωνα με την Organic Center's State of Science Review για τις μυκοτοξίνες μπορεί να δοθούν δύο πιθανές εξηγήσεις:

1. Τα χαμηλότερα επίπεδα αζώτου στα βιολογικά συστήματα τείνουν να περιορίζουν την ανάπτυξη των μυκήτων και

2. Γενικώς, τα υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών που υπάρχουν στα βιολογικά σταφύλια , τα προστατεύουν από μύκητες που παράγουν μυκοτοξίνη.

Το βιολογικό κόκκινο κρασί Γκέλικος Αγιωργίτικο είναι υγιεινότερο από τα συμβατικά κόκκινα κρασιά, διότι είναι ένα απόλυτα φυσικό βιολογικό κόκκινο κρασί, πλουσότατο σε πολυφαινόλες (ρεσβερατρόλη), ανθοκυανίνες και τανίνες. Η παραγωγή του 2012 περιέχει ελάχιστα θειώδη, ενώ ένα μέρος της παραγωγής του 2013 είναι παρασκευασμένο χωρίς προσθήκη θειώδους και ένα μέροςε με ελάχιστα θειώδη. Από τον ίδιΟ βιολογικό Γκέλικος αμπελώνα παρασκευάζεται και το βιολογικό, γλυκό λιαστό κρασί Γκελάντο, [ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΝΩΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ], χωρίς προσθήκη θειωδών και ο εκκλησιαστικός οίνος Γκέλικος ΝΑΜΑ [ΆΚΡΑΤΟΣ ΟΙΝΟΣ]

Βιβλιογραφία
1. Ahn J, Cho I, Kim S, et al., "Dietary resveratrol alters lipid metabolism-related gene expression of mice on an atherogenic diet." Journal of Hepatology, 2008, Volume 49, pp 1019-1028.


2. Micelli A. Negro C. , Tommasi L.,  de Leo P. Polyphenols, resveratrol, antioxidant activity, and ochratoxin A contamination in red table wines, Controlled Denomination of Origin (COD) wines and wines obtained from organic farming.  Journal of Wine Research, Volume 14, Numbers 2-3, Numbers 2-3/August December 2003 , pp. 115-120(6)